Leasing

Dlaczego warto skorzystać z leasingu?

Czy warto, abyś zajmował się sprzętem, który nie działa tak, jak tego oczekujesz? Oferta GHS jest skierowana do wszystkich jednostek; osób prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów prawa handlowego, instytucji państwowych i samorządowych. Leasing uwalnia środki, które można zaangażować w innych obszarach. Elastyczne rozwiązania proponowane przez GHS zagwarantują każdemu przedsięwzięciu narzędzia potrzebne do rozwinięcia działalności oraz zdobycia przewagi konkurencyjnej i utrzymania jej.

Zalety:

– Łatwość użycia

Prosta dokumentacja – tylko jeden podpis

Natychmiastowa realizacja

Jedna umowa na wszystkie usługi z dogodnym terminem płatności

 

– Korzyści podatkowe

Leasing jest pełnoprawnym kosztem

 

– Zarządzanie budżetem

Opłaty miesięczne zgodne z założonym budżetem
Zmiana warunków finansowych w dowolnym czasie

Model płatności odzwierciedlający zyski z projektu

Rozwiązanie wybierane przez zarządzających budżetem

 

– Brak ograniczeń budżetowych i nakładów inwestycyjnych

Zauważalne korzyści dzięki płynności finansowej

Eliminacja pozyskiwania zewnętrznych środków

Brak konieczności rywalizacji o fundusze z innych projektów IT

Kapitał pomnażający własne zasoby

Ochrona przed przekroczeniem budżetu i optymalizacja rozwiązań kredytowych

 

– Elastyczne opłaty

Usługa dostępna na okres od roku do pięciu lat

Płatności miesięczne, kwartalne lub roczne

Opłaty dostosowane do sezonowości biznesu

Możliwość wprowadzenia niskich opłat początkowych

Rodzaje leasingu adekwatne do potrzeb (operacyjny, zwrotny, finansowy)

 

– Zyski technologiczne

Uzyskanie optymalnej technologii bez ograniczeń kapitałowych

Prosta ścieżka unowocześnienia sprzętu zapewniająca stabilny budżet
Dzisiejsze korzyści finansowane jutrzejszymi pieniędzmi