Logistyka odzysku

Rozwiązania logistyczne GHS opierają się na indywidualnym podejściu do klientów i są oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach branżowych. W ten sposób klienci mogą wykorzystać swój potencjał do umacniania i zdobywania pozycji rynkowej.

Usługi dotyczące zapasów bazują na autorskim programie Zarządzania Częściami Zamiennymi, wspólnym planowaniu, zaopatrzeniu i pozyskiwaniu surowców. Wykorzystują również sprawdzone, tradycyjne metody zarządzania zasobami, w tym usługi magazynowe i centrum operacyjne.

Usługi zarządzania transportem wypracowane przez GHS funkcjonują tak, aby zoptymalizować parametry dostawy. Zapewniamy zarządzanie materiałami wewnątrz przedsiębiorstwa, pomiędzy jego filiami, jak i poza nim. Proces ten odbywa się z uwzględnieniem doboru trasy, przewoźników i połączeń, a także usług monitorowania. Na uwarunkowania logistyczne wpływają również oczekiwanie cenowe klientów oraz charakterystyka branży.

Tworzymy adekwatne do potrzeb modele i konfiguracje w ramach łańcucha zaopatrzenia i linii produktów. Wstępnie przygotowujemy systemy niezbędne do zarządzania zapasami, reagując również na nietypowe wymagania klientów.