UsługI konfiguracyjne

Działające od ponad 10 lat Centrum Konfiguracji znajduje się obok głównego magazynu i centrum logistycznego GHS. Przeznaczone jest do świadczenia usług odpowiadających potrzebom klienta, od wymiany serwerów do kompleksowych projektów infrastrukturalnych, obejmujących klastry bazodanowe i sieciowe systemy przechowywania danych.

Dlaczego wstępnie konfigurować sprzęt? Upewnij się, że zasoby nie zużywają się dodatkowo w wyniku długotrwałych procedur, polegających na poszukiwaniu rozwiązań systemowych przed ich wdrożeniem. Kładź nacisk na pełne ujęcie projektu, zamiast integrować i testować poszczególne systemy. Zwiększ pojemność zasobów, jeżeli przestrzeń dla nich jest zbyt mała lub staje się ona niedostępna. Trzystopniowy proces kontrolny w GHS zapewnia szybką i dokładną weryfikację aktywów poprzez sprawdzenie wszystkich wymaganych punktów, dokumentację zdjęciową i nadanie technicznego podpisu.