Zarządzanie częściamI zamiennymi

Dzięki GHS możesz:

  • obniżyć nakłady na utrzymanie sieci poprzez zmniejszenie ilości części zamiennych,
  • kontrolować online zasoby części zamiennych, mając pewność że są one dostępne,
  • obniżyć koszty dostawy poprzez utrzymanie magazynu w stanie gotowości,
  • uprościć kontrolę dotyczącą części zamiennych w różnych lokalizacjach,
  • obniżyć koszty zarządzania poprzez usunięcie przestarzałego sprzętu,
  • zoptymalizować użycie poprzez badania i testy części zamiennych przed dostawą,
  • zmniejszyć ryzyko zaginięcia lub kradzieży sprzętu,
  • zrównoważyć potencjalne koszty naprawy z transakcjami zakupowymi,
  • sprzedać niewykorzystywane aktywa,
  • unowocześnić zaplecze techniczne, zmodyfikować je bądź zastąpić częściami zamiennymi.

Autorski program Zarządzania Częściami Zamiennymi GHS natychmiast obniża koszty utrzymania zapasów i zapewnia ich pełną widoczność. Zmniejsza także TCO poprzez optymalizację nakładów i wydatków operacyjnych (CAPEX i OPEX), bez pogorszenia niezawodności i wydajności sieci.

Oferujemy strategicznie rozmieszczone magazyny na całym świecie, aby szybko dostarczyć części zamienne. Dzięki temu można wyeliminować ryzyko utrzymywania w nadmiarze części zapasowych lub pozostawienia ich w niewłaściwej lokalizacji.